Ekibimiz

Kimlerden Oluşuyoruz?

Ekibimiz; eğitmen, asistan ekibi ve program koordinasyon biriminden oluşmaktadır. Eğitmenlerimiz, Somatic Experiencing Trauma Institute (SETI) tarafından onaylı oldukça deneyimli eğitimcilerden oluşmaktadır. Asistan ekibimiz; süpervizyon ve seans verme yetkinliği olan kıdemli asistanlardan, seans verme yetkinliği olan deneyimli asistanlardan ve asistanlığa yeni katılmış olan program asistanlarından oluşmaktadır. Program koordinasyonu, Somatik Deneyimleme’nin Türkiye’deki tek onaylı düzenleyicisidir ve üyesi olduğu uluslararası kurumlara bağlıdır. Ekibin bütünü, katılımcıların güvenli, sınırları belirli ve kapsayıcı bir ortamda bu seminerleri en etkin şekilde almalarını sağlamak üzere bir arada çalışır.

Eğitmenler

Ariel Giarretto

Ariel Giarretto Psikolojik Danışmanlık alanında ileri düzey akademik dereceleri bulunan son derece tecrübeli, beden odaklı bir terapisttir. Giarretto, Somatik Deneyimleme temellerine dayalı travma iyileştirme: erken gelişim, bağ kurma ve doğum öncesi yaşam konusunda uzmanlasmıştır. Giarretto, Peter Levine’in Somatik Deneyimleme Profesyonel programının uluslararası fakültesinin kıdemli üyelerindendir. Onbir yıl boyunca Amerika’nın Kaliforniya eyaletinde, Big Sur’da bulunan Esalen Enstitütüsü’nde seminer ve gurup lideri, somatik deneyimleme terapisti: beden terapisi ekibi üyesi gibi bir çok görevi üstlenmiştir. Kaza anında ilk müdahaleci semineri de almış olan Giaretto, Ventana Wilderness’da bulunan medikal ilk yardim servisinin bir üyesi olarak da görev almıştır. Ray Castellino’nun Doğum Öncesi ve Doğum Terapisi Programı mezunudur ve Castellino’ yu kendi kariyeri üzerinde çok derin etkileri olan hocası ve rehberi olarak tanımlar. Giaretto ilk olarak doğum asistanı seminerleri almış ve 50’nin üzerinde doğuma katılmıştır. San Francisco bölgesinde yaşayan Giarretto köpeklere çok düşkündür.

Sonia Gomes, PhD

Sonia Gomes (PhD), Somatik Deneyimleme (SE) kıdemli eğitmenlerindendir ve Klinik Psikoloji alanında Doktora derecesine sahiptir. Psikoterapide beden odaklı yaklaşımların kullanımına dair 30 yılı aşkın tecrübesi bulunmaktadır. SE Uluslararası Fakülte üyesi olan Sonia Gomes, Avrupa, ABD, Güney Amerika ve Asya’da kıdemli SE eğitmenidir. Ayrıca, SE eğitmenlerine mentorluk yapmaktadır.
Eğitimlerinde ve klinik uygulamalarında çok boyutlu ve bütüncül bir yaklaşımı benimseyen Sonia Gomes, travmadan kaynaklanan acıyı hafifletmek ve kişisel gelişimi güçlendirmek için SE’nin kullanımına ve tanınmasına kendini adamıştır. Sonia Gomes’in demo çalışmalarında öğrettiği ve bireysel seanslarında gösterdiği ustalık SE dünyası tarafından takdir edilmektedir.
SE ileri uzmanlık eğitimleri içinde yer alan SOMA- Travma Terapisinde Dokunuş ve Hareketin Duygusal Regülasyon için Kullanımı (SOMA Embodiment- Hapticity and Movement for Emotional Regulation in Trauma Therapy) Programının da yaratıcısıdır.

Raja Selvam, PhD

Raja Selvam, PhD, Peter Levine tarafından geliştirilen Somatik Deneyimleme Uygulayıcı programlarında kıdemli bir eğitmen ve İntergral Somatik Yaklaşımı (Integral Somatic Psychology, ISP)’nın kurucusudur. Deneyimli  klinisyenlere yönelik olarak geliştirilmiş ileri düzey bir program olan ISP, tüm psikolojik süreçlere beden, enerji ve bilincin entegre edilmesini içeren gelişmiş bir yaklaşımdır. Raja’nın eklektik yaklaşımı, Postüral Entegrasyon, Biodinamik Kraniosakral Terapi (veya Bedensel Denge Terapisi), Kutuplaşma (Polarite) Terapisi, Reich Terapisinin beden psikoterapisi sistemleri, Bioenerji, Bodynamic Analizi, Jungian ve Artetipsel Psikoloji, Nesne İlişkileri ve Kişilerarası Psikanaliz Ekolleri, Somatik Deneyimleme (SE), Afektif Nörobilim, Kuantum Fiziği, ve Hindistan’a ait manevi bir gelenek olan Advaita Vedanta üzerinde şekillenmiştir. Raja’nın Hindistan’da tsunami sonrası hayatta kalan bireylerdeki travma semptomlarının tedavisi üzerine yazdığı makale, 2008 yılının Eylül ayında Traumatology dergisinde yayınlanmıştır. Jung ve Bilinç, 2013 sonbaharında psikanalitik psikoloji dergisi olan Spring’te yayınlanmıştır. Raja Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, İsviçre, Hollanda, Belçika, Danimarka, Rusya, İtalya, İsrail, Hindistan, Sri Lanka, Hong Kong, Çin ve Brezilya’da eğitimler vermektedir. Halen Kuzey Sri Lanka’daki savaş mağdurlarıyla ve Hindistan’ın Mumbai şehrindeki dezavantajlı gruplarla çalışan ruh sağlığı uzmanlarının bedensel psikoterapi ve travma tedavisi uygulamalarındaki uzmanlığını arttırmaya yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

Ursula Furstwenwald

Ursula Furstwenwald Danimarka Psikologlar Derneği tarafından onaylı bir psikolog, psikoterapist ve psikotravmatolojisttir. Somatik Deneyimleme uygulayıcısı ve eğitmenidir. Danimarka ve Yunanistan`daki Somatik Deneyimleme programlarının organizatörüdür ve Danimarka Somatik Deneyimleme Uygulayıcıları Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. 1993-2003 yıllarında travmatize olmuş göçmenler için kurulmuş bir merkezde ileri derecede travmatize olmuş göçmenlerle çalışmıştır. Sistemik Aile terapisi gibi çeşitli alanlarda da eğitim almıştır. 2006 ve 2007’de uluslararası bir ekiple Hindistan Tamil Nadu’da tsunami mağdurlarına SD uygulmalarında, bölgede çalışan uzmanların ve STK’ların eğitiminde görev almıştır. 2013 Şubat ve 2014 Ocak aylarında Sri Lanka göçmen kamplarında benzer bir çalışmada yer almıştır.

Didem Çaylak

Didem Çaylak van Zuijlen,  Bilgi Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programı mezunudur. 2007 yılından beri Somatik Deneyimleme Uygulayıcısıdır. Amerika’daki ‘SETI’ ve Avrupa’daki ‘EASE’ kurumları tarafından onaylanan Uzman Somatik Deneyimleme Sertifika Programları (SEP) tüm seviyelerinde asistanlık yapma, süpervizyon ve bireysel seans verme akreditasyonuna sahiptir. Aynı zamanda SE Giriş Semineri’ni verme onayı vardır. Somatik Deneyimleme yaklaşımının “Integral Somatik Psikoloji – ISP”, “Somatik Psikoterapi ve Hareket” “Bağ Kurma ve İlişki Dinamikleri”, “Karakter Yapıları ve Çözümlemeleri”, “Kişilik Bozuklukları”, “Utanç ve Suçluluk Duygusu”, “Fiziksel ve Cinsel Taciz”, “ Travma ve Ruhsallık”, konularındaki ileri seviye eğitimlerini de tamamlamıştır. 2014 yılından beri Türkiye’deki Somatik Deneyimleme Programı eğitimlerinin onaylı koordinatörüdür. EASE Etik Komitesi ve Organizasyon Komitesi üyesidir.

Asistanlar

Lida Ruiter

Lida Ruiter, Eğitim ve sosyal hizmetler mezunudur. Kariyerine sosyal hizmet sorumlusu olarak başlayıp, özellikle yaşlı ya da engelli bireylerle çalışmada uzmanlaşmıştır. Yaklaşık 10 yıl süren bir iş tecrübesinden sonra yüksek lisans yapmış, aynı alanda süpervizör ve eğitici eğitmeni olmuştur. Kariyerinin ikinci yarısında bireylere ve gruplara kişisel gelişim ve terapi konusunda danışmanlık vermeye odaklanmıştır. 1990 yılından beri kendi özel ofisinde çalışmaktadır. Lida ayni zamanda Core-energectics (beden egzersizi), naturopathy (SNG), Snowlion Center School’da iyileştirme ve Somatik Deneyimleme konularında eğitim almıştır. Ruiter’in çalışmalarının ve uzmanlığının çok önemli bir kısmı, kişilerin sahip olduğu bireysel iyileşme gücünü ortaya çıkartmak üzerine kurulmuştur.

Doris Wehrli

Doris Wehrli Yetkili bir klinik psikolog (MSc) ve onaylı bir psikoterapisttir. Analitik psikoloji, Jungian psikoloji, psikodinamik, hümanistik, deneyim ve beden odaklı psikoterapi eğitimleri almıştır. Sistemik psikoterapi, hipnoterapi, ego-durumları terapisi ve EMDR süpervizyonu vermektedir.

Somatik Deneyimleme kıdemli asistanı ve süpervizördür. İsviçre, Almanya, Avusturya, Güney Afrika ve Hong Kong’ta düzenlenen profesyonel Somatik Deneyimleme Eğitimleri’ne katkıda bulunmuştur. 30 senedir İsviçre’nin Zürih şehrinde özel ofisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Buna ek olarak, bir psikiyatri kliniğinde psikoterapi bölümünün başında yer almakta, Zürih Sanat Üniversitesi’nde psikolojik destek sunmakta ve ilkyardım psikoloğu olarak farklı kuruluşlara kriz müdahale dönemlerinde destek vermektedir.

Naama Igra

Naama Igra, 2005-2008 yılları arasında İsrail Psikanaliz Topluluğu’nda psikoterapist olarak çalıştı. 2012 yılında tamamladığı Somatik Deneyimleme Eğitimi’ne, asistan ve süpervizör olarak devam etti. Psikolog olarak çalıştığı okullarda çocuk ve gençlerle psikoterapi, aile terapisi ve ebeveyn danışmanlığı yapmıştır. ADHD ve Öğrenme Bozukluğu gibi özel eğitim gruplarıyla çalışmıştır. Bunların yanı sıra, Krize Müdahale Takımı’nda yer almıştır. Klinik uygulamada psikodinamik terapi, BDT, eden-zihin terapisi ve Somatik Deneyimleme gibi birçok farklı alanı bir arada kullanmaktadır. İsrail Psikologlar Derneği, İsrail Hipnoz Derneği ve İsrail Nöropsikanaliz Forumu üyesidir.  1993’ten beri özel bir klinikte hem çocuklarla hem de yetişkinlerle çalışmaktadır.

Sarah Cornish

Sarah Cornish, kariyerine Londra’daki özel bir sanat okulunda İngilizce ve Drama öğretmeni olarak başlamıştır. Sonrasında York’taki 6 senesinde, lisanslı Masaj Terapisti ve New School N.Y.’da Alternatif Terapiler öğrencisi olur. Amerika’dan İtalya’ya geçişinde “iyileştirme” alanında önce Cranio Sacral Terapi (3 sene) ve ardından Somatik Deneyimleme (3 sene) ile devam etmiştir. İki yıl önce Almanya’da Bodynamics’te 3 sene) eğitimini kendine daha fazla araç, metot ve teknik katarak bitirmiştir. Londra’da düzenli olarak Erken Çocukluk Çağı Gelişim Travması üzerinde çalışmaktadır. Amacı danışanların artık kendilerine hizmet etmeyen süreçleri geride bırakarak daha keyifli ve dengeli yaşama ulaşmalarında onlara yardım etmektir. Beden-zihin sağlığına ulaşma ve koruma yollarını keşfetmeye dayanan yaklaşımı, 35 yıllık deneyiminden geliyor.

Catherine Lemon

Catherine Lemon beden odaklı yaklaşım ve kişisel koçlukta 30 yılı aşkın tecrübeye sahiptir. Kariyerine erken çocukluk dönemi gelişimi alanında başlamış ve Sonoma State University, California’dan  Montessori yeterliliğini almıştır. Yaşam Koçluğu sertifikasına sahiptir ve 1991’de Terapötik Masaj Uygulayıcısı olarak sertifika almıştır. Ayrıca, Chloe Scott tarafından yürütülen Dymaxion Moving Company üyesidir. Bu hareket, modern dans, Feldenkrais, Continuum ve Yoga kombinasyonundan oluşur. Catherine Kuzey Kaliforniya, Avustralya, Güney Kore ve Japonya’daki SE eğitimlerinde yer alan, deneyimli bir asistandır. Bunlara ek olarak; Ray Castellino’nun Doğum Travmaları çalışmalarına katılmış; Ariel Giarretto’nun Kaliforniya, Avustralya ve Yunanistan’daki Bağlanma, Doğum ve doğum öncesi süreçler ve Cinsel Travmaları eğitimlerinde asistanlık yapmıştır. Sebastopol, Kaliforniya’da kişisel pratiğini yapmaktadır. Hem çocuk hem yetişkinlerdeki tüm travma çeşitleriyle çalışmaktır.  Başlangıç, Orta ve İleri seviye SE programında onaylı bireysel seans vermektedir.

Isis Christensen

Isis Christensen 2009 yılından beri SD, 2014’ten beri NARM asistanlığı yapmaktadır. Yüksek lisansını 1986’da Psikoloji üzerine yapmıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra Entegratif Dans ve Dışavurumcu terapist olarak Münih’te; Bio-dynamic Cranio eğitiminde ise Poona, Köln ve Hamburg’ta çalışmıştır. Sistemik Aile Dizimi Eğitimini ise Köln’de almıştır. 2005 yılında, Larry Heller ve Raja Selvam’ın eşliğinde SD eğitimine başlamıştır. Kariyerine Larry Heller ile birlikte NARM eğitimi ve karakter yapıları; Raja Selvam ile birlikte prenatal/ perinatal travma ve ISP eğitimi; Diane Pool Heller ile birlikte istismar ve ilişkisel dinamikler; Margret Marcher ile birlikte Bodynamic eğitimi; Peter Levine ile birlikte diaframlar ve kazalar; Kathy Kaine ile birlikte de erken dönem travmaları ve dokunma üzerine çalışmıştır.

Gülşah Seral

Gülşah Seral, Psikoloji lisansını, Erken Çocukluk Dönemi Eğitimi ve Gelişimi Yüksek Lisansını ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisansını Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Women for Women’s Human Rights’ta 1997-2001 yılları arasında Program Koordinatörlüğü yapmış; National Geographic Türkiye’de ise 2001-2016 yılları arasında ekip tercümanı olarak yer almıştır. 1991’den beri Freelance Tercüman ve Editör olarak çalışmaktadır. Buna ek olarak, 2008’den beri Women for Women’s Human Rights’ta uzman eğitmeni ve süpervizörüdür. 2012’den beri psikodinamik yönelimli psikoterapist olarak staj yapmaktadır. Integral Somatik Psikoloji Eğitimi’ni Danimarka’da tamamlamıştır. 2016 yılında Somatik Deneyimleme Uygulayıcısı ünvanını almıştır. Somatik Deneyimleme Programı başlangıç seviyesinde seans verme yetkisine sahiptir.

İlknur İnci Ünal

İlknur İnci Ünal, Klinik Psikoloji alanında doktora çalışmalarını sürdürmektedir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Raja Selvam ile Integral Somatik Psikoloji eğitimini Danimarka’da; Ale Daurte ile Çocuklara Uyumlanma eğitimini Almanya’da tamamlamıştır. Aralarında Peter Levine’in “Utanç ve Onur”, Ariel Giaretto’nun “Cinsellik Travmasının Özü” eğitimlerinin de bulunduğu ileri seviye çalışmalara katılmıştır. II. Avrupa Somatik Deneyimleme Konferansı’nda (Berlin) YL tezini SD bağlamında sunmuştur. Varoluşçu Pskioterapiler Derneği Yönetim Kurulu üyesidir. 2015’ten bu yana Varoluşçu Akademi’de danışan görmeye devam etmektedir.  2016 yılında Somatik Deneyimleme Uygulayıcısı ünvanını almıştır. Somatik Deneyimleme Programı başlangıç seviyesinde seans verme yetkisine sahiptir.

Oğuz Mordağ

Oğuz Mordağ, 2007’de, Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. 2011 yılında İngiltere’de Swansea Üniversitesi Abnormal and Clinical Psychology bölümünde  Yüksek lisansını tamamladı. Çalıştığı konular alkol ve madde bağımlılığı tedavisi, ilişki problemleri, krizler ve kriz durumlarına müdahaledir. 2016 yılında Somatik Deneyimleme Uygulayıcısı ünvanını almıştır. Somatik Deneyimleme Programı başlangıç seviyesinde seans verme yetkisine sahiptir.

Gülben Ersöz

Gülben Ersöz, Somatik Deneyimleme Uygulayıcısıdır, Türkiye’deki SE eğitimlerinde asistanlık yapmaktadır. Sertifikalı TRE uygulayıcısıdır. Bilgi Üniversitesi’nde Yaratıcı Hareket sertifika programını tamamlamıştır. Kent Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji yüksek lisans programına devam etmektedir. 2000’ den beri meditasyon, yoga, meditatif terapiler, insanlarla çalışmanın zen yolu, aile dizimi alanlarında çeşitli hocalardan eğitimler almıştır. Learning Love Institute ile İlişki Danışmanlığı ve İçsel Dönüşüm konularında eğitimlerini tamamlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunudur. İş hayatına mimarlık mesleği ile başlamış olup, son yıllarda, yoga, meditasyon eğitmenliği, somatik deneyimleme ve tre uygulayıcısı olarak yoluna devam etmektedir. Beden farkındalığı, içsel dönüşüm, stres yönetimi ve sinir sisteminin kapasitesini arttırma konularında seanslar vermekte ve atölye çalışmaları düzenlemektedir.

Defne Erdur Rabuel

Defne Erdur Rabuel lisans, yüksek lisansını Boğaziçi Üni. Sosyoloji, doktorasını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Modern Dans dalında almıştır. Uludağ Üni. Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı – Aura Psikoterapi Merkezi “Sanatla Terapi ve Yaratıcılık” programında tez aşamasındadır. Fachverband Deutscher Heilpraktiker, Sunshine Network ve MEB sertifikalı beden terapisti,  hareket ve dans eğitmenidir.  Yetişkin ve ergenlerle göç, cinsellik, otoimmün hastalıklar, fiziksel travmalar, kronik ağrıları çalışmaktadır. Peter Levine, Diane Heller, Ariel Giarretto, Mary Loise ve Christofer Muller gibi ustalardan Travma alanında ileri seviye eğitimler almıştır. Geliştirdiği “Her Be(de)n Bilir” atölyesi 2. Avrupa SE Konferansı’nda yer almıştır. 2016’da SE programını ve sertifikasyon sürecini tamamlamıştır. 2018’de ISP programını ve sertifikasyonunu tamamlamıştır. Türkiye, Romanya ve Fransa’da SEP ve ISP Programlarında asistanlık yapmaktadır.

Buğda Savaşır Uluğ

Lisans eğitimi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümü mezunudur. Yüksek lisans eğitimlerini Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Psikoloji ve Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümlerinde tamamlayarak uzman klinik psikolog ünvanını almıştır. Özel ofisinde bireysel terapi vermekte ve çalışmalarında eğitimini aldığı CBT; Psikodinamik psikoterapi, ve Şema Terapi’nin kuramsal bilgisinden ve müdahalelerinden faydalanmaktadır. Yetişkinlerle çalışmaktadır. Ayrıca Psikodramaterapistidir ve özellikle üniversite öğrencisi gençlerle grup terapisi yapmaktadır. 2016 senesinde Somatik Deneyimleme Sertifika Eğitimini tamamlamıştır. Mesleki platformda; Türk Psikologlar Derneği ve Anadolu Psikoanalitik Psikoterapiler Derneği’ne üyesidir.

Serra Müderrisoğlu

Serra Müderrisoğlu, Ph.D., Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü üyesi olan bir klinik psikologdur. Ann Arbor’da Michigan Üniversitesi’nde psikoloji lisansını ve Boston Üniversitesi’nde klinik psikoloji doktorasını tamamlamıştır. Klinik çalışmaları yetişkinlerle ve psikodinamik yaklaşımla devam etmektedir. Araştırmalarının temelinde genç mentörlüğü, çocuk refahı yaklaşımı ve çocuk yoksulluğu gibi önleyici çalışmalardır. ÇAÇA (Çocuklar Aynı Çatının Altında Derneği, Diyarbakır)’da, travmatik koşullarda yaşayan çocuklar için program geliştirmede gönüllü uzman danışman olarak çalışmaktadır. 2016 Aralık’ta Somatik Deneyimleme Eğitimi’ni tamamlamıştır.

Zeynep Çatay Çalışkan

Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden aldıktan sonra Boston’daki Lesley Üniversitesi’nde Dışavurumcu Sanat Terapileri ve Dans/Hareket Terapisi alanında master yaptı. Daha sonra New York’ta bulunan Long Island Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji doktorasını tamamladı. Eylül 2005 tarihinden beri İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. Aralık 2013 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji programı çatısı altında başlayan Yaratıcı Hareket ve Dans/Hareket Terapisi programının kurucusu ve direktörüdür. 2013 yılından beri Sanat Psikoterapileri Derneği başkan yardımcılığı görevini yürütmektedir. Yetişkinler, ergenler ve çocuklarla psikoterapi çalışmalarına Eksen Psikoterapi Merkezi’nde devam etmektedir. Somatik deneyimleme uygulayıcı eğitimini 2016 senesinde tamamlamıştır.

Program Koordinasyonu

Somatik Deneyimleme Türkiye (SDT), Türkiye’deki Somatik Deneyimleme®  Uygulayıcı Programı (‘SEP’), Somatik Deneyimleme (‘SE’) Giriş Semineri ve SE ile ilgili seminer, atölye ve programları düzenleyen, onaylı ve sorumlu tek kurumdur. SDT bu yetki ve sorumluluğu ABD’de kurulu Somatic Experiencing® Trauma Institute (‘SETI’, Somatik Deneyimleme® Travma Ensititüsü)’den almıştır. SDT; Avrupa’daki SE koordinatör, eğitmen ve uygulayıcıların üye olduğu dernekleri çatısı altında toplayan European Association for Somatic Experiencing® (‘EASE’, Avrupa Somatik Deneyimleme® Birliği) üyesidir ve EASE’ in eğitim standartlarını ve asistanlık prensiplerini uygular. SDT, Somatik Deneyimleme Uygulayıcı Programı mezunlarına EASE ve SETI onaylı sertifika vermekle yetkilidir. Bu programın modüllerine katılanlarına verdiği modül tamamlama belgesi, tüm dünyadaki Somatik Deneyimleme® uygulayıcı programlarında geçerlidir.

Program koordinasyonu, başvuru ve kabul süreçleri EASE ve SETI’nin belirlediği kurallar çerçevesinde, program koordinatörlüğü, eğitmenler ve kıdemli asistanlar tarafından yürütülmektedir. Türkiye’deki Somatik Deneyimleme® koordinatörü, Didem Çaylak van Zuijlen’dir. Somatik Deneyimleme Türkiye, 2014 yılından beri çalışmalarına devam etmektedir.