Somatik Deneyimleme® Nedir?

Travma Çözümlemesinde Psiko-Biyolojik bir Yaklaşım

Somatic Experiencing®

Son yıllarda bilimsel çalışmalar travmatik stres dinamikleri ve semptomlarında biyolojik bileşenin önemini bulgularken, somatik farkındalık da psikoterapide giderek daha fazla yer bulmakta. Nöro-bilim alanındaki gelişmeler ise somatik yaklaşımların kısa-sürede semptomları azalttığını ve uzun-vadede de etkili olduğunu desteklemektedir.

Somatik Yaklaşımlar:

  • Bedenin düşünce, duygu ve davranışları nasıl etkilediğine  odaklanır (“aşağıdan yukarıya”)
  • Kişinin bedensel duyumsamalarını ve prosedürel belleğini fark etmesine yardımcı olur
  • Semptomların oluşumunun / devam etmesinin altta yatan nedeni olarak sinir sistemi düzensizliğini hedef alır
  • Kişiyi zorlayan semptomlar ve bilinçdışı dinamikler üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmaya yardım eder
  • Beden farkındalığı ve fizyolojik düzenleme, dengelenmeye dayanır.

Diğer Yaklaşımlar:

  • Düşüncelerin duygu ve davranışları nasıl etkilediğine odaklanır (“yukarıdan aşağıya müdahaleler”)
  • Çarpık bilişsel inançları ve adaptif olmayan davranışları belirlemeye yardımcı olur
  • Semptomların azalmasını hedefler
  • Daha adaptif kendilik-inançları ve davranışlar geliştirmeye yardım eder
  • İçgörü gelişimi ve davranış değişimine dayanır.