Ekibimiz

Kimlerden Oluşuyoruz?

Ekibimiz; eğitmen, asistan ekibi ve program koordinasyon biriminden oluşmaktadır. Eğitmenlerimiz, Somatic Experiencing Trauma Institute (SETI) tarafından onaylı oldukça deneyimli eğitimcilerden oluşmaktadır. Asistan ekibimiz; süpervizyon ve seans verme yetkinliği olan kıdemli asistanlardan, seans verme yetkinliği olan deneyimli asistanlardan ve asistanlığa yeni katılmış olan program asistanlarından oluşmaktadır. Program koordinasyonu, Somatik Deneyimleme’nin Türkiye’deki tek onaylı düzenleyicisidir ve üyesi olduğu uluslararası kurumlara bağlıdır. Ekibin bütünü, katılımcıların güvenli, sınırları belirli ve kapsayıcı bir ortamda bu seminerleri en etkin şekilde almalarını sağlamak üzere bir arada çalışır.

Eğitmenler

Ariel Giarretto

Ariel Giarretto Psikolojik Danışmanlık alanında ileri düzey akademik dereceleri bulunan son derece tecrübeli, beden odaklı bir terapisttir. Giarretto, Somatik Deneyimleme temellerine dayalı travma iyileştirme: erken gelişim, bağ kurma ve doğum öncesi yaşam konusunda uzmanlasmıştır. Giarretto, Peter Levine’in Somatik Deneyimleme Profesyonel programının uluslararası fakültesinin kıdemli üyelerindendir. Onbir yıl boyunca Amerika’nın Kaliforniya eyaletinde, Big Sur’da bulunan Esalen Enstitütüsü’nde seminer ve gurup lideri, somatik deneyimleme terapisti: beden terapisi ekibi üyesi gibi bir çok görevi üstlenmiştir. Kaza anında ilk müdahaleci semineri de almış olan Giaretto, Ventana Wilderness’da bulunan medikal ilk yardim servisinin bir üyesi olarak da görev almıştır. Ray Castellino’nun Doğum Öncesi ve Doğum Terapisi Programı mezunudur ve Castellino’ yu kendi kariyeri üzerinde çok derin etkileri olan hocası ve rehberi olarak tanımlar. Giaretto ilk olarak doğum asistanı seminerleri almış ve 50’nin üzerinde doğuma katılmıştır. San Francisco bölgesinde yaşayan Giarretto köpeklere çok düşkündür.

Sonia Gomes, PhD

Sonia Gomes, PhD Klinik Psikoloji/Beden Yönelimi alanında 30 yıldan fazla bir çalışmayı biriktirmiştir ve Klinik Psikoloji doktorasına sahiptir. Yapısal Rolfing® ve Rolfing Hareketi’nde bunlara ek dereceleri vardır. SE Uluslararası Fakülte üyesi olarak Brezilya, Avrupa ve ABD’de SE Uygulayıcı Programı’nı vermektedir. Bunlara ek olarak, SE’yi tamamlayacak programları tasarlamış ve bunların da teori ve pratiğini vermektedir. SE Uygulayıcı adayları için Avrupa Komite yöneticisidir. Ayrıca Uluslararası ve Ulusal İlişkiler yöneticisi olup, Brezilya Somatik Deneyimleme Birliği kurucu üyelerindendir (ABT – Associação Brasileira do Trauma).

Raja Selvam, PhD

Raja Selvam, PhD, Peter Levine tarafından geliştirilen Somatik Deneyimleme Uygulayıcı programlarında kıdemli bir eğitmen ve İntergral Somatik Yaklaşımı (Integral Somatic Psychology, ISP)’nın kurucusudur. Deneyimli  klinisyenlere yönelik olarak geliştirilmiş ileri düzey bir program olan ISP, tüm psikolojik süreçlere beden, enerji ve bilincin entegre edilmesini içeren gelişmiş bir yaklaşımdır. Raja’nın eklektik yaklaşımı, Postüral Entegrasyon, Biodinamik Kraniosakral Terapi (veya Bedensel Denge Terapisi), Kutuplaşma (Polarite) Terapisi, Reich Terapisinin beden psikoterapisi sistemleri, Bioenerji, Bodynamic Analizi, Jungian ve Artetipsel Psikoloji, Nesne İlişkileri ve Kişilerarası Psikanaliz Ekolleri, Somatik Deneyimleme (SE), Afektif Nörobilim, Kuantum Fiziği, ve Hindistan’a ait manevi bir gelenek olan Advaita Vedanta üzerinde şekillenmiştir. Raja’nın Hindistan’da tsunami sonrası hayatta kalan bireylerdeki travma semptomlarının tedavisi üzerine yazdığı makale, 2008 yılının Eylül ayında Traumatology dergisinde yayınlanmıştır. Jung ve Bilinç, 2013 sonbaharında psikanalitik psikoloji dergisi olan Spring’te yayınlanmıştır. Raja Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, İsviçre, Hollanda, Belçika, Danimarka, Rusya, İtalya, İsrail, Hindistan, Sri Lanka, Hong Kong, Çin ve Brezilya’da eğitimler vermektedir. Halen Kuzey Sri Lanka’daki savaş mağdurlarıyla ve Hindistan’ın Mumbai şehrindeki dezavantajlı gruplarla çalışan ruh sağlığı uzmanlarının bedensel psikoterapi ve travma tedavisi uygulamalarındaki uzmanlığını arttırmaya yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

Ursula Furstwenwald

Ursula Furstwenwald Danimarka Psikologlar Derneği tarafından onaylı bir psikolog, psikoterapist ve psikotravmatolojisttir. Somatik Deneyimleme uygulayıcısı ve eğitmenidir. Danimarka ve Yunanistan`daki Somatik Deneyimleme programlarının organizatörüdür ve Danimarka Somatik Deneyimleme Uygulayıcıları Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. 1993-2003 yıllarında travmatize olmuş göçmenler için kurulmuş bir merkezde ileri derecede travmatize olmuş göçmenlerle çalışmıştır. Sistemik Aile terapisi gibi çeşitli alanlarda da eğitim almıştır. 2006 ve 2007’de uluslararası bir ekiple Hindistan Tamil Nadu’da tsunami mağdurlarına SD uygulmalarında, bölgede çalışan uzmanların ve STK’ların eğitiminde görev almıştır. 2013 Şubat ve 2014 Ocak aylarında Sri Lanka göçmen kamplarında benzer bir çalışmada yer almıştır.

Asistanlar

Lida Ruiter

Eğitim ve sosyal hizmetler mezunu olan Ruiter, kariyerine yaşlı ve düşkünler konusunda uzmanlaşmaya yoğunlaştığı sosyal hizmet sorumlusu olarak başlamıştır. Yaklaşık 10 yıl süren bir iş tecrübesinden sonra yüksek lisans yapmış ve supervizörlüğün yanı sıra, aynı alanda profesyonellerin eğitmenliğini üstlenmiştir. Kariyerinin ikinci yarısında bireylere ve gruplara kişisel gelişim ve terapi konusunda danışmanlık vermeye odaklanmıştır. 1990 yılından beri kendine özgü özel pratiğini uygulamaktadır. Lida ayni zamanda Core-energectics (beden egzersizi), naturopathy (SNG), Snowlion Center School’da iyileştirme ve Somatik Deneyimleme konularında eğitim almıştır. Ruiter’in çalışmalarının ve uzmanlığının çok önemli bir kısmı, kişilerin sahip olduğu bireysel iyileşme gücünü ortaya çıkartmak üzerine kurulmuştur.

Didem Çaylak

Didem Çaylak van Zuijlen, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Klinik Psikoloji Programı Yetişkin alt dalında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2007 yılından beri Somatik Deneyimleme Uygulayıcısı (‘Somatic Experiencing Practitioner’, ‘SEP’)’ dır. Çaylak, Amerika’daki Somatic Experiencing Trauma Institute (‘SETI’) ve Avrupa’daki European Associtation of Somatic Experiencing (‘EASE’) kurumları tarafından onaylı Somatik Deneyimleme Eğitimleri’nin her seviyesinde asistanlık yapma, süpervizyon ve bireysel seans verme yetkinliğine sahiptir. Aynı zamanda ‘Somatik Deneyimleme’nin Temelleri’ seminerini sunma onayı vardır. Somatik Deneyimleme yaklaşımının “İntegral Somatik Psikoterapi – ISP”, “Somatik Psikoterapi ve Hareket–SOMA”  “Bağ Kurma ve İlişki Dinamikleri-DARE”, “Karakter Yapıları ve Çözümlemeleri-NARM”, “Kişilik Bozuklukları”, “Utanç ve Suçluluk Duygusu”, “Fiziksel ve Cinsel Taciz”, “ Travma ve Ruhsallık”, konularındaki ileri seviye eğitimlerini de tamamlamıştır. 2014 yılından beri Türkiye’deki SEP eğitimleri için onaylı koordinatördür. Buna ek olarak, Avrupa Somatik Deneyimleme Derneği (‘EASE’) Etik Komitesi ve Organizasyon Komitesi üyesidir.

Naama Igra

Naama Igra 2005-2008 yılları arasında İsrail Psikanaliz Topluluğu’nda psikoterapist olarak çalıştı. 2012 yılında tamamladığı Somatik Deneyimleme Eğitimi’ne, asistan ve süpervizör olarak devam etti. Psikolog olarak çalıştığı okullarda çocuk ve gençlerle psikoterapi, aile terapisi ve ebeveyn danışmanlığı yapmakla beraber ADHD ve Öğrenme Bozukluğu gibi özel eğitim gruplarıyla da çalışmıştır. Bunların yanı sıra, Krize Müdahale Takımı’nda yer almıştır. Klinik uygulamada Psikodinamik terapi, BDT, Beden-zihin terapisi ve Somatik Deneyimleme gibi birçok farklı yönelimin tekniklerini bir arada kullanmaktadır. İsrail Psikologlar Birliği, İsrail Hipnoz Birliği ve İsrail Nöropsikanaliz Forumu üyesidir. 1993’ten beri özel bir klinikte hem çocuklarla hem de yetişkinlerle çalışmaktadır.

Sarah Cornish

Sarah Cornish İş hayatına Kuzey Londra’daki özel bir sanat okulunda İngilizce ve Drama öğretmeni olarak başlamıştır. 3 yıl sonra eğitimden iş dünyasına atılır ve önce Londra’da sonra da New York’ta küçük bir danışmanlık merkezinde çalışır. New York’taki 6 senesinde, lisanslı Masaj Terapisti ve New School N.Y.’da Alternatif Terapiler öğrencisi olur. Amerika’dan İtalya’ya geçişinde “iyileştirme” alanında önce Cranio Sacral Terapi (3 sene) ve ardından Somatik Deneyimleme (3 sene) ile devam etmiştir. İki yıl önce Almanya’da Bodynamics eğitimini (3 sene) kendine daha fazla araç, metot ve teknik katarak bitirmiştir. Şimdi, Erken Çocukluk Çağı Gelişim Travması konusunda Londra’da çalışmaktadır. Danışanlarının daha keyifli ve dengeli bir hayat yaşamalarına yardımcı olmaktır. Yaklaşımı, 35 yıllık beden ve zihin sağlığını keşfetme ve ona erişimi onarma üzerindeki deneyimine dayanır.

Isis Christensen

Isis Christensen 2009 yılından beri SD, 2014’ten beri NARM asistanlığı yapmaktadır. Yüksek lisansını 1986’da Psikoloji üzerine yapmıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra Entegratif Dans ve Dışavurumcu terapist olarak Münih’te; Bio-dynamic Cranio eğitiminde ise Poona, Köln ve Hamburg’ta çalışmıştır. Sistemik Aile Dizimi Eğitimini ise Köln’de almıştır. 2005 yılında, Larry Heller ve Raja Selvam’ın eşliğinde SD eğitimine başlamıştır. Kariyerine Larry Heller ile birlikte NARM eğitimi ve karakter yapıları; Raja Selvam ile birlikte prenatal/ perinatal travma ve ISP eğitimi; Diane Pool Heller ile birlikte istismar ve ilişkisel dinamikler; Margret Marcher ile birlikte Bodynamic eğitimi; Peter Levine ile birlikte diaframlar ve kazalar; Kathy Kaine ile birlikte de erken dönem travmaları ve dokunma üzerine çalışmıştır.

Doris Wehrli

Doris Wehrli Yetkili bir klinik psikolog (MSc) ve onaylı bir psikoterapisttir. Analitik psikoloji, Jungian psikoloji, psikodinamik, hümanistik, deneyim ve beden odaklı psikoterapi eğitimleri almıştır. Sistemik psikoterapi, hipnoterapi, ego-durumları terapisi ve EMDR süpervizyonu vermektedir.

Somatik Deneyimleme kıdemli asistanı ve süpervizördür. İsviçre, Almanya, Avusturya, Güney Afrika ve Hong Kong’ta düzenlenen profesyonel Somatik Deneyimleme Eğitimleri’ne katkıda bulunmuştur. 30 senedir İsviçre’nin Zürih şehrinde özel ofisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Buna ek olarak, bir psikiyatri kliniğinde psikoterapi bölümünün başında yer almakta, Zürih Sanat Üniversitesi’nde psikolojik destek sunmakta ve ilkyardım psikoloğu olarak farklı kuruluşlara kriz müdahale dönemlerinde destek vermektedir.

Catherine Lemon

Catherine Lemon eğitmenlikte, beden çalışmasında ve kişisel koçlukta 30 yılı aşkın tecrübeye sahiptir. Kariyerine erken çocukluk dönemi gelişimi alanında başlamış ve Sonoma State University, California’dan  Montessori yeterliliğini almıştır. Yaşam Koçluğu sertifikasına sahiptir ve 1991’de Terapötik Masaj Uygulayıcısı olarak sertifika almıştır. Ayrıca, Chloe Scott tarafından yürütülen Dymaxion Moving Company üyesidir. Bu hareket, modern dans, Feldenkrais, Continuum ve Yoga kombinasyonundan oluşur. Catherine Kuzey California, Avustralya, Güney Kore ve Japonya’daki SE eğitimlerinde yer alan, deneyimli bir asistandır. Bunlara ek olarak; Ray Castellino’nun Doğum Travmaları çalışmalarına katılmış; Ariel Giarretto’nun Kaliforniya, Avustralya ve Yunanistan’daki Bağlanma , Doğum ve doğum öncesi süreçler ve Cinsel Travmaları eğitimlerinde asistanlık yapmıştır. Sebastopol, Kaliforniya’da kişisel pratiğini yapmaktadır. Hem çocuk hem yetişkinlerdeki tüm travma çeşitleriyle çalışmaktır.  Başlangıç, Orta ve İleri seviye SE eğitimlerinde onaylı bireysel seans vermektedir.

İlknur İnci Ünal

2013 yılında başlayan Türkiye Somatik Deneyimleme Eğitimlerinin ilk katılımcılarındandır. Eğitimi tamamladıktan sonra yeni açılan eğitimlerde asistan olarak yer almaya devam etmektedir. Raja Selvam tarafından verilen Integral Somatik Psikoloji eğitimine yurtdışında devam etmektedir. 2016 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans (tezli) programından mezun olmuştur. 2012 yılında başladığı Varoluşçu Analiz eğitimlerini tamamlamıştır. Halen Varoluşçu Akademi’de Temel Varoluşçu Analiz Eğitimlerinde yardımcı eğitmen olarak görev yapmaktadır. Yetişkinlerle çalışmakta ve çalışmalarına Somatik Deneyimleme uygulamalarını entegre etmektedir.

Serra Müderrisoğlu

Serra Müderrisoğlu, Ph.D., Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü üyesi olan bir klinik psikologdur. Ann Arbor’da Michigan Üniversitesi’nde psikoloji lisansını ve Boston Üniversitesi’nde klinik psikoloji doktorasını tamamlamıştır. Klinik çalışmaları yetişkinlerle ve psikodinamik yaklaşımla devam etmektedir. Araştırmalarının temelinde genç mentörlüğü, çocuk refahı yaklaşımı ve çocuk yoksulluğu gibi önleyici çalışmalardır. ÇAÇA (Çocuklar Aynı Çatının Altında Derneği, Diyarbakır)’da, travmatik koşullarda yaşayan çocuklar için program geliştirmede gönüllü uzman danışman olarak çalışmaktadır. 2016 Aralık’ta Somatik Deneyimleme Eğitimi’ni tamamlamıştır.

Gülşah Seral

Psikoloji lisansını, Erken Çocukluk Dönemi Eğitimi ve Gelişimi Yüksek Lisansını ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisansını Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Women for Women’s Human Rights’ta 1997-2001 yılları arasında Program Koordinatörlüğü yapmış; National Geographic Türkiye’de ise 2001-2016 yılları arasında ekip tercümanı olarak yer almıştır. 1991’den beri Freelance Tercüman ve Editör olarak çalışmaktadır. Buna ek olarak, 2008’den beri Women for Women’s Human Rights’ta uzman eğitmeni ve süpervizörüdür. 2012’den beri psikodinamik yönelimli psikoterapist olarak staj yapmaktadır. Somatik Deneyimleme Eğitimi’ni 2016’da tamamlamış ve Integral Somatik Psikoloji Eğitimi’ne devam etmektedir.

Esra Martorana

Esra Martorana ergenlerle, ergen ebeveynleriyle ve ailelerle çalışan bir terapisttir. Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi’nde Çocuk Psikolojisi üzerine almıştır. Arketipler (Jung ve Arketipsel Psikoloji), Bilişsel Terapi, Somatik Deneyimleme ve İntegral Somatik Psikoloji ile çalışmaktadır. Aynı zamanda şamanik bilgeliğini çağdaş kültürle birleştirmektedir. Aile Dizimi ve Somatik Deneyimleme Eğitimini tamamlamıştır. Bunların yanında; Frank M. Dattilio’dan “Bilişsel Terapi: Çiftler ve Aileler için Terapi”; White Eagle Woman’dan “Black Lodge – Earth Wisdom Teachings ” ve William Lee Rand’den “Reiki Master”lığı eğitimi almıştır.

Oğuz Mordağ

Oğuz Mordağ 2007’de, Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. 2011 yılında İngiltere’de Swansea Üniversitesi Abnormal and Clinical Psychology bölümünde  Yüksek lisansını tamamladı. Oğuz Mordağ, 2014 yılından beri Somatik Deneyimleme ile ilgilenmektedir. 2016 Aralığında Somatik Deneyimleme Uzmanlık eğitimlerini tamamlayarak Amerika’daki Somatic Experiencing Trauma Institute (‘SETI’) ve Avrupa’daki European Associtation of Somatic Experiencing (‘EASE’) kurumları tarafından onaylanan Uzman Somatik Deneyimleme Sertifika Eğitimlerinin her seviyesinde asistanlık yapma ve bireysel seans verme akreditasyonuna sahiptir. Oğuz Mordağ’ın çalıştığı diğer konular alkol ve madde bağımlılığı tedavisi, ilişki problemleri, krizler ve kriz durumlarına müdahaledir.

Gülben Ersöz

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun olup, mimar olarak çalışmıştır. Ancak sonrasında kariyerine yoga eğitmeni olarak devam etmiş ve şimdi özel yoga dersleri vermektedir. Yoga eğitimlerine ek olarak, Osha ve Reiki eğitimleri de almıştır. Doula Eğitimi ve Svagito Liebermeister tarafından İstanbul’da aldığı Aile Dizimi Eğitimi vardır. Somatik Deneyimleme Eğitimi’ni 2016’da tamamlamıştır. 2017 baharından itibaren Boğaziçi ve Bilgi Üniversiteleri’nde tamamlayıcı psikoloji dersleri alacak ve misafir öğrenci olacaktır. Bilgi Üniversitesi’ndeki Yaratıcı Hareket ve Dans Terapisi Eğitimi’ne ise 2017 Ocak’ında başlayacaktır.

Buğda Savaşır Uluğ

Lisans eğitimi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümü mezunudur. Yüksek lisans eğitimlerini Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Psikoloji ve Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümlerinde tamamlayarak uzman klinik psikolog ünvanını almıştır. Özel ofisinde bireysel terapi vermekte ve çalışmalarında eğitimini aldığı CBT; Psikodinamik psikoterapi, ve Şema Terapi’nin kuramsal bilgisinden ve müdahalelerinden faydalanmaktadır. Yetişkinlerle çalışmaktadır. Ayrıca Psikodramaterapistidir ve özellikle üniversite öğrencisi gençlerle grup terapisi yapmaktadır. 2016 senesinde Somatik Deneyimleme Sertifika Eğitimini tamamlamıştır. Mesleki platformda; Türk Psikologlar Derneği ve Anadolu Psikoanalitik Psikoterapiler Derneği’ne üyesidir.

Zeynep Çatay Çalışkan

Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden aldıktan sonra Boston’daki Lesley Üniversitesi’nde Dışavurumcu Sanat Terapileri ve Dans/Hareket Terapisi alanında master yaptı. Daha sonra New York’ta bulunan Long Island Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji doktorasını tamamladı. Eylül 2005 tarihinden beri İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. Aralık 2013 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji programı çatısı altında başlayan Yaratıcı Hareket ve Dans/Hareket Terapisi programının kurucusu ve direktörüdür. 2013 yılından beri Sanat Psikoterapileri Derneği başkan yardımcılığı görevini yürütmektedir. Yetişkinler, ergenler ve çocuklarla psikoterapi çalışmalarına Eksen Psikoterapi Merkezi’nde devam etmektedir. Somatik deneyimleme uygulayıcı eğitimini 2016 senesinde tamamlamıştır.

Program Koordinasyonu

Somatik Deneyimleme Türkiye (SDT), Türkiye’deki Somatik Deneyimleme®  Uygulayıcı ve SE ile ilgili programları düzenlemekte; onaylı ve sorumlu tek kurumdur. SDT bu yetki ve sorumluluğu ABD’de kurulu Somatic Experiencing® Trauma Institute (SETI, Somatik Deneyimleme® Travma Ensititüsü)’den almıştır. SDT; Avrupa’da bütün koordinatör, eğitmen ve uygulayıcıların üye olduğu dernekleri çatısı altında toplayan European Association for Somatic Experiencing® (EASE, Avrupa Somatik Deneyimleme® Birliği) üyesidir. EASE’ in program ve asistanlık prensiplerini uygular. EASE onaylı sertifika vermekle yetkilidir ve bu sertifika Amerika’da da geçerlidir. Program modülleri için verdiği tamamlama belgesi tüm dünyadaki Somatik Deneyimleme® uygulamalarında geçerlidir.

Didem Çaylak

Didem Çaylak van Zuijlen, 2014 yılından beri Türkiye’deki SEP Koordinatörü’dür. Avrupa Somatik Deneyimleme Derneği (‘EASE’) Etik Komitesi ve Organizasyon Komitesi üyesidir.  2007 yılından beri Somatik Deneyimleme Uygulayıcısı (‘Somatic Experiencing Practitioner’, ‘SEP’)’ dır. Çaylak, Amerika’daki Somatic Experiencing Trauma Institute (‘SETI’) ve Avrupa’daki European Associtation of Somatic Experiencing (‘EASE’) kurumları tarafından onaylı Somatik Deneyimleme Programları’nın her seviyesinde asistanlık yapma, süpervizyon ve bireysel seans verme yetkinliğine sahiptir. Aynı zamanda ‘Somatik Deneyimleme’nin Temelleri’ seminerini sunma onayı vardır. Somatik Deneyimleme yaklaşımının “İntegral Somatik Psikoterapi – ISP”, “Somatik Psikoterapi ve Hareket–SOMA”  “Bağ Kurma ve İlişki Dinamikleri-DARE”, “Karakter Yapıları ve Çözümlemeleri-NARM”, “Kişilik Bozuklukları”, “Utanç ve Suçluluk Duygusu”, “Fiziksel ve Cinsel Taciz”, “ Travma ve Ruhsallık”, konularındaki ileri seviye programları da tamamlamıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Klinik Psikoloji Programı Yetişkin alt dalında yüksek lisansını tamamlamıştır.

İrem Serhatlı, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümü ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans bölümü mezunudur. Bitirme tezinde, Çapa Tıp Fakültesi Algoloji Polikliniği’nin de desteğiyle, çocukluk çağı travmaları ve kronik ağrı üzerinde çalışmıştır. Toplumsal cinsiyet, psikosomatik, kronik ağrı, çocukluk çağı travmaları ve depresyonla ilgili yayın ve makaleleri vardır. Bilimsel çalışmalarına devam etmektedir. 2017’de Somatik Deneyimleme Uygulayıcı Programı’na başlamış ve tamamlamak üzeredir. 2018 yılından beri Somatik Deneyimleme Türkiye Koordinasyon Asistanı’dır. Oda Psikoterapi ve Psikiyatri Merkezi’nde psikanalitik yönelimli çalışmaktadır. Buna ek olarak, süpervizyon desteğiyle Somatik Deneyimleme yönelimli seanslar da vermektedir.