SOMA Embodiment Yaklaşımı

Travma Terapisinde Duygu Düzenleme için Dokunsallık ve Hareket (Hapticity& Movement for Emotional Regulation in Trauma Therapy)