SE Uygulayıcı Programı

Somatik Deneyimleme Uygulayıcı Programı, SEP ana programıdır.