SE Basics: Somatik Deneyimleme’nin Temel Kavramları

4 Nisan 2021, 15:00-18:00