SE ve Travma

Travma Çözümlemesinde Psiko-Biyolojik bir Yaklaşım

Travma ve Beden

Hayatımızda yaşamsal tehlike olarak algılanmış çoğu olay bizde iz bırakıyor. Sağlıksız ilişkiler, fiziksel, duygusal veya cinsel şiddet, kayıplar ve ölümler gibi doğum, tıbbi müdahaleler, kazalar ve düşme gibi bedenimiz açısından tehlike yaratan durumlarda sinir sistemimizin bu izin kaydını tutuyor. Yaşadığımız bu zorlu olaylar karşısında bedenimizin derinliklerinden gelen ancak çeşitli nedenlerle gösteremediğimiz içgüdüsel savunma tepkilerimiz, sistemimizde birikerek yüksek strese, travmalara ve bunlara bağlı semptomlara neden olabiliyor.