Bağımsız Uygulayıcılar ve Adaylar

Aşağıdaki websitesinden sertifikasyon sürecini sağlamış veya sağlayacak olan  Somatik Deneyimleme Uygulayıcıları’na ulaşabilirsiniz: 

https://somatikdeneyimlemeuygulayicilari.com/

Bu bağımsız uygulayıcılar ve adaylar, çalışmalarını Somatik Deneyimleme Eğitimleri’nden bağımsız bir şekilde yaparlar.

European Association for Somatic Experiencing (‘EASE’, Avrupa Somatik Deneyimleme Enstitüsü) ve Somatic Experiencing Trauma Institute (‘SETI’, Somatik Deneyimleme Travma Enstitüsü) tarafından onaylı eğitime katılmış Somatik Deneyimleme Uygulayıcıları (‘SEP’)’ndan oluşmaktadır. Bu eğitimin sertifikasını almış katılımcılarımız, uluslararası olarak da ‘SEP‘ (Somatic Experiencing® Practitioner) olarak tanınmaktadırlar.

Eğitimi tamamlayabilmek için, 3 yıla yayılmış, 6 modüllük toplam 36 eğitim gününü tamamlamış olmaları gerekmektedir. SETI ve EASE onaylı SEP sertifikasını alabilmek için; bu eğitime ek olarak 15 bireysel seans ve 18 süpervizyon kredisini tamamlamak gerekir. Sitenin Uygulayıcılar bölümünde, eğitimini ve sertifikasyon sürecini tamamlamış SEP’lere ve sertifikasyon süreci devam eden uygulayıcılara ulaşabilirsiniz. Eğitimdekiler kısmından, eğitim süreci hala devam eden uygulayıcılara ulaşabilirsiniz.

Uygulayıcılar ve Eğitimdekiler bölümlerinde yer alan kişiler, bu sitede bilgilerinin paylaşımına izin vermiş kişilerden oluşmaktadır.